IPO – Vad det är och hur du kan delta

Vad är en IPO (Initial Public Offering)? Kan detta vara lönsamt för dig?

En IPO är ett erbjudande i samband med att ett bolag börsnoteras. Detta innebär att allmänheten blir erbjuden att inköpa aktier i det berörda bolaget till en fast teckningskurs. När bolaget sedan är färdignoterat och börshandeln i bolagets aktie öppnar kan det ofta vara så att aktien går upp direkt. Om du då redan inköpt aktien i en IPO, förhoppningsvis till ett bättre pris, kan du luta dig tillbaka och se dina pengar växa. Du riskerar förstås att aktien även kan vända nedåt, men det handlar om att välja rätt IPO som har potential för uppgång. Då kan det bli riktigt intressant. Ibland kan aktiens värde växa enormt mycket och när “låsperioden” löpt ut kan du sälja om du vill.

Hur kan du delta i en IPO?

Du kan oftast teckna aktier direkt via ditt VP-konto (din värdepappersdepå) i din bank. Om du inte har ett VP-konto behöver du öppna ett. Om du är osäker på aktiemarknaden är det alltid bäst att prata med någon kunnig innan du väljer vilken IPO du ska delta i. Det handlar om att bedöma företagets potential för ett framtida värde, beroende på om du ser detta som en långsiktig eller kortsiktig investering. Läs igenom det officiella erbjudandet för IPO:n så att du helt säkert vet vilka villkor som gäller. Det kan också finnas ett villkor för lägsta teckningsbelopp, men detta behöver inte alls vara högt, detta varierar. När du sänder in din ansökan och väntar på godkännande ska de pengar du vill investera oftast sitta tillgängliga på ditt konto i den bank där du ansöker ifrån.

Tilldelning

Du får vänta på beskedet om tilldelning. Det är företaget som har IPO:n som bestämmer hur stor tilldelning de sökande ska få del av. Om det finns ett stort intresse kan de som vill investera få en lägre tilldelning än önskat, då har IPO:n blivit övertecknad. Du kommer aldrig att behöva betala för flera aktier än du ansökt om.

Kapitalförsäkring

Ska man han kapitalförsäkring? En fördel är att du då inte erlägger någon kapitalvinstskatt och deklarerar heller inte dina affärer. Det läggs upp så att du istället erlägger avkastningsskatt vid varje kvartals slut, år 2021 är denna 0,37 5%. Kapitalförsäkringen kan tecknas av både privatpersoner och företag och är ofta avgiftsfritt, men kontrollera villkoren hos din kreditgivare eller bank.

Lämna en kommentar