Aktiesplit – Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit är när ett företag beslutar att öka antalet utestående aktier, vanligtvis tillsammans med en motsvarande minskning av aktiekursen – till exempel att fördubbla antalet tillgängliga aktier samtidigt som deras värde halveras.Detta är vanligtvis förknippat med företag som börjar växa och som vill att deras aktier ska bli mer tillgängliga och överkomliga för investerare, men det kan ske när som helst.

Aktiesplittar var mycket mindre vanliga förr än vad de är idag – medan en aktiesplit brukade indikera att ett företag kämpade eller behövde pengar, har denna betydelse skiftat med tiden. Stora läkemedelsföretag som Johnson & Johnson (JNJ) och GlaxoSmithKline (GSK) har båda genomfört två aktiesplittar sen 2010.

Vilken effekt har en aktiesplit på mina investeringar?

Om du vill köpa aktier i ett företag efter att det har genomfört en aktiesplit är det mycket osannolikt att detta kommer att påverka ditt beslut om du ska investera eller inte. Det totala värdet, om allt annat är lika i företaget, kommer inte påverkas.

Aktiesplittar utför man ifall man vill öka andelen som är benägna att köpa aktien. Att köpa en aktie på 1000 kronor kan kännas “dyrt”, och då kan en aktiesplit på 1:10 göra att fler vill äga aktien när kursen istället ligger på 100 kronor.

Så, är en aktiesplit bra eller dåligt?

Inte nödvändigtvis. En aktiesplit har ingen effekt på ett företags värde – det betyder bara att du får fler aktier i företaget för samma summa pengar, men att din andel av ägandet är oförändrad.

Om du är intresserad av att investera kan du ta detta som en möjlighet att köpa fler aktier till ett lägre pris. Om du redan har aktier och de genomgår en split finns det heller inget extra du behöver göra – du får fler aktier automatiskt!

Lämna en kommentar