En
filmsnutt
om oss

Medarbetare

Fredrik Thafvelin
VD Rethinking Care

Mattias Johansson
Affärsområdeschef
Friskare på jobbet

Sophie Haarlem
Försäljningschef Friskare på jobbet

Peter Hedberg
CTO Agilit

Bakom Rethinking Care finns en kompetent och erfaren ledning med ett stort kontaktnät och etablerade kundrelationer. Det allra viktigaste med ledningen är dock att de samtliga har gjort detta förr. Enligt styrelsens bedömning är detta den bästa garantin för att Rethinking Care skall lyckas och bli framgångsrikt.


Fredrik Thafvelin
Född: 1949

 • Leg. läkare, IMD Business School.
 • Tidigare Nordenchef och vice VD Capio, VD AxessAkuten och Feelgood.
 • Styrelseordförande i Transmedica, Feelgood, och Personalhuset Staffing Group.

fredrik_thafvelinRethinking Care:s VD, Fredrik Thafvelin, bidrar med lång erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter en betydande tid som läkare på sjukhus och i öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker As, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept både i Norge och Sverige. Bland dessa kan nämnas Axess Elisbethsjukhuset i Uppsala och Axess Akuten i Göteborg. Sjukhuset i Uppsala köptes av Aleris medan Capio gjorde detsamma med Axess Akuten. Göteborgsverksamheten gick från noll till 130 000 patienter på några få år. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB och vice VD i Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i flera styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito och Transmedica.

 

Mattias Johansson
Född: 1979

 • MBA.
 • Stor kompetens från kommersiell verksamhet i hälsobranschen.
 • Kommer närmast från en roll som affärsområdeschef i Feelgood.
 • Starkt sälj- och marknadsfokus.

mattias_johanssonMattias Johansson, VD för Friskare på jobbet, har erfarenhet från flera chefsbefattningar, senast som affärsområdeschef hos Feelgood. I den positionen har Johansson etablerat ett nytt frisk – hälsokoncept som blivit både eftertraktat från kunderna och lönsamt för företaget. Johanssons karriär har alltid haft ett tydligt fokus på marknad, sälj och hälsa.

 


Sophie Haarlem
Född: 1973

 • Civilekonom, civilingenjör.
 • Tidigare Key Account Manager på Feelgood, Bixia och Bergen Energi, Sales Director på ATTRAQ.
 • Partner och styrelseordförande hos Specto Sales.
 • Elitidrottare, fäktning.

sophie_haarlemSophie Haarlem, försäljningschef på Friskare på jobbet, är civilingenjör i kemiteknik och civilekonom från Handels men har också varit framgångsrik som Key Account Manager inom företagshälsa. Haarlem har drivit konsultverksamhet som partner i eget bolag samt haft roller försäljningsansvarig i flera företag. Härutöver är Haarlem också framgångsrik landslagsfäktare.


Peter Hedberg
Född: 1980

 • MSc Data, KTH.
 • Certifierad i design och implementering av databaser.
 • Specialist på integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård.

peter_hedbergPeter Hedberg, CTO i Agilit, är civilingenjör i datateknik från KTH. Hedberg är IT-ingenjör specialiserad på integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård. Tidigare har Hedberg varit CTO i Enalog AB och har arbetat uteslutande med att utveckla system för vården de senaste åren.

 

Sammanfattningsvis är ledarkompetensen i Rethinking Care mycket gedigen inom alla de verksamhetsområden som är grundpelare i vårt koncept, både inom IT, vård, hälsa och företagsutveckling.

Rethinking Care kommer inför notering att presentera en stark och professionell styrelse som uppfyller samtliga av marknadsplatsens krav och utgörs av personer med relevant erfarenhet. Styrelsen kommer att ha medlemmar med stora nätverk och gedigen erfarenhet från de affärsområden bolaget verkar inom, både privat och offentligt.