En
filmsnutt
om oss

Finansiella mål

Bolaget har för avsikt att under 2018 uppnå break even. För 2019 beräknas en vinstmarginal om cirka 20 procent och en total omsättning överstigande 180 miljoner kronor. Härutöver är Rethinking Cares långsiktiga finansiella målsättning är att under 2020 uppnå en total omsättning överstigande 300 miljoner kronor med en vinstmarginal på cirka 30 procent. Under 2016 beräknas årsomsättningen närma sig 10 miljoner kronor med ett negativ resultat på ca 60 procent.