Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-23
Publicering av årsbokslut 2017:

Delårsrapport för första kvartalet 2018:

Tidpunkt för Extra bolagsstämma:

Tidpunkt för årsstämma:

Delårsrapport för andra kvartalet 2018:

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018:

2018-04-20

2018-05-02

2018-05-02

2018-05-31

2018-08-31

2018-11-23

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod:
2017-01-01 – 2017-12-31

Bokslutskommuniké för 2018:
2019-02-28

Publicering av årsbokslut 2017:
2018-04-20

Delårsrapport för första kvartalet 2019:
2019-05-23

Tidpunkt för Extra bolagsstämma:
2018-05-02

Tidpunkt för årsstämma:
2019-05-31

Delårsrapport för andra kvartalet 2019:
2019-08-30

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018:
2018-11-23