En
filmsnutt
om oss

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod: 2016-02-01 – 2016-12-31
Februari – september 2016:

Bokslutskommuniké för 2016:

2016-11-30

2017-02-16

Publicering av årsbokslut 2016:

Delårsrapport för första kvartalet 2017:

Tidpunkt för nästa planerade bolagsstämma:

Delårsrapport för andra kvartalet 2017:

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017:

2017-04-21

2017-05-25

2017-05-31

2017-08-31

2017-11-30

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod:
2016-02-01 – 2016-12-31

Februari – september 2016:
2016-11-30

Bokslutskommuniké för 2016:
2017-02-16

Publicering av årsbokslut 2016:
2017-04-21

Delårsrapport för första kvartalet 2017:
2017-05-25

Tidpunkt för nästa planerade bolagsstämma:
2017-05-31

Delårsrapport för andra kvartalet 2017:
2017-08-31

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017:
2017-11-30