En
filmsnutt
om oss

Aktien

Rethinking Cares aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North. Det finns 10 457 978 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 1 045 797,80 SEK.

NASDAQ OMX – First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.