Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North. Det finns 10 994 644 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 1 045 797,80 SEK.Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

Största aktieägarna

Nedanstående information om största aktieägarna i bolaget kommer att uppdateras vid slutförd nyemission.

2018-03-29
Källa Euroclear Sweden AB

Summa innehav Röster %
1 Academic Medical Group AB 2438202 22,18%
2 Fredrik Thafvelin 1200000 10,91%
3 Almi Invest Syd Ab 592200 5,39%
4 Swedish Growth Fund AB 562217 5,11%
5 De La Salle Holding AB 536666 4,88%
6 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension* 534836 4,86%
7 Cecilia Thafvelin 525000 4,78%
8 Thomas Palmqvist 250000 2,27%
9 Peter Hedberg 200000 1,82%
10 Nordnet Pensionsförsäkring AB* 147756 1,34%
Övriga 4007767 36,46%
Total 10994644 100,00%

*Notera att denna ägare har flera underliggande ägare.

NASDAQ OMX – First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.