En
filmsnutt
om oss

Koncernledning

Bakom Rethinking Care finns en kompetent och erfaren ledning med ett stort kontaktnät och etablerade kundrelationer. Det allra viktigaste med ledningen är dock att samtliga har gjort detta förr. Enligt styrelsens bedömning är detta den bästa garantin för att Rethinking Care skall lyckas och bli framgångsrikt.

Från vänster Thomas Palmqvist, Mattias Johansson, Lina Ratouchnaia och Fredrik Thafvelin.

 

Fredrik Thafvelin
Född: 1949

 • Leg. läkare, IMD Business School
 • Tidigare Nordenchef och vice VD Capio, VD AxessAkuten och Feelgood
 • Styrelseordförande i Transmedica, Feelgood, och Personalhuset Staffing Group

Rethinking Care:s VD, Fredrik Thafvelin, bidrar med lång erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter en betydande tid som läkare på sjukhus och i öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker As, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept både i Norge och Sverige. Bland dessa kan nämnas Axess Elisbethsjukhuset i Uppsala och Axess Akuten i Göteborg. Sjukhuset i Uppsala köptes av Aleris medan Capio gjorde detsamma med Axess Akuten. Göteborgsverksamheten gick från noll till 130 000 patienter på några få år. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB och vice VD i Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i flera styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito och Transmedica.

 

Thomas Palmqvist
Född: 1967

 • IHM Business School, leg sjuksköterska
 • Fd ”head of claims” SEB
 • Ledningsuppdrag inom hälsovården, VD för egna bolaget Svensk Vårdförmedling
 • Starkt säljfokus

Thomas Palmqvist, VD för Läkartid nu och Säkravård, är sjuksköterska med ekonomi och marknadsutbildning. Palmqvist har flera ledningsuppdrag inom hälso- och sjukvård bakom sig. Därtill har Palmqvist erfarenhet av att utveckla, driva och sälja hälso- och sjukvårdstjänster för försäkringsbranschen, starta och utveckla bolag samt har ett starkt säljfokus. Palmqvist har bl.a. varit ”Head of claims” för SEB:s sjukvårdsförsäkringar.

 

Mattias Johansson
Född: 1979

 • MBA
 • Stor kompetens från kommersiell verksamhet i hälsobranschen
 • Kommer närmast från en roll som affärsområdeschef i Feelgood
 • Starkt sälj- och marknadsfokus

Mattias Johansson, VD för Friskare på jobbet, har erfarenhet från flera chefsbefattningar, senast som affärsområdeschef hos Feelgood. I den positionen har Johansson etablerat ett nytt frisk – hälsokoncept som blivit både eftertraktat från kunderna och lönsamt för företaget. Johanssons karriär har alltid haft ett tydligt fokus på marknad, sälj och hälsa.

 

Lina Ratouchnaia
Född: 1981

 • Magisterexamen i företagsekonomi
 • Tidigare Financial Controller på Bwin.party Games, Kreab och Ekonomichef på Kistamässan
 • Bred kompetens inom ekonomi.

Lina Ratouchnaia, ekonomichef på Rethinking Care, civilekonom från Stockholms Universitet. Ratouchnaia har över 10 års erfarenhet i roller som ekonomichef och Financial Controller i allt från mindre familjeägda företag till börsnoterade internationella koncerner. Ratouchnaia har haft personalansvar och har erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

Sammanfattningsvis är ledarkompetensen i Rethinking Care mycket gedigen inom alla de verksamhetsområden som är grundpelare i vårt koncept, både inom IT, vård, hälsa och företagsutveckling.