En
filmsnutt
om oss

Bolagsstämmor

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

————————————————————————

Extra bolagstämma den 17 oktober

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.

————————————————————————

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.